تبلیغات
بورس - 9دی مبارک باد

9دی مبارک باد

نویسنده : علی رضا داوری جمعه 9 دی 1390 02:38 ب.ظ  •   

پیامک کاربران فارس به مناسبت حماسه مردمی " روز بصیرت"
مختار ! ببین قیام یعنی ۹ دی

خبرگزاری فارس: کاربران سامانه پیامکی خبرگزاری فارس، درباره حماسه ۹ دی پیامک‌های زیبایی ارسال کرده‌اند.

خبرگزاری فارس: مختار ! ببین قیام یعنی ۹ دی

به گزارش خبرگزاری فارس، کاربران و مخاطبان سامانه پیامکی خبرگزاری فارس، پیامک‌های متعددی درباره سالروز حماسه 9 دی ارسال کردند که بخشی از آنها به شرح زیر است:

 *جسورانه دل رهبرشکستید/خیال کردیددر کوفه نشستید/علی هفتاد میلیون یاردارد/هزاران مالک وعماردارد/چه سلمانهابه دورش درطوافند/چه شمشیرهابه اذنش در قلافند/فقط کافیست تابایک اشاره/جهان کفرگرددپاره پاره/لبیک یاامام خامنه ای

*دیدند دشمنان که دراین خطه لاف نیست/شمشیر دوستان علی در غلاف نیست.
در این قبیله نخل تناور،همیشه هست/مقدادهست،مالک اشتر همیشه هست.
اینجا که کوفه نیست خوارج علم شوند/سلمان نمرده است، اباذرهمیشه هست.
صف بسته اند اینهمه سردارها به شوق/یعنى براى پیشکشت سرهمیشه هست. روشن ترین روایت عمار میشویم/در عشق سیدعلى همه تمارمیشویم. سلامتی امام خامنه ای صلوات. سالگرد 9دی بر حماسه آفرینان ولا یتمدارش مبارک


*من مست شراب دل روحانى خویشم/ مجنون على رهبرعرفانى خویشم/ هرچندحیامیکنم ازدلبردل ها/ دلبسته دلدارخراسانى خویشم/9 دى تجلى بصیرت برامت بیدار و امام بصیر او خامنه اى عزیزمبارک


*زیرعلم غریبه رویت نشدیم/باحضرت دوست بی محبت نشدیم/درسال غبارفتنه یارب شکرت/شرمنده درگاه ولایت نشدیم/9دی سالروزمیثاق باولایت گرامی


*دشمن به غلط غائله ای برپاکرد/زان بیخردی که روزعاشوراکرد/نازم به شهیدی که پس ازصدهاسال/یکباردگریزیدیان رسواکرد/سالروزخروش 9دی گرامی باد


*شعله بر مسجد و مصحف می‌زد/در عزای شه دین دف می‌زد/ارمنی در غم زینب می‌سوخت/فتنه‌گر روز عزا کف می‌زد


*شادیم که راه حق جدا از ما نیست/ چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست / در فتنه دوباره کربلا گشت ولی /این بار دگر امام حق تنها نیست


*باحنجره های زلزله 9دی دستان دوپهلو گویان،وبازیگران عصر نهروان نرم ومجریان سناریوی سقیفه سازان بی بصیرت بنی ساعد قطع شد.


*خواص چوکردندطمع به گندم ری/بشد به کرببلارأس حسین برسر نی/علی وحسن وحسین تنهانمی ماندند/اگرکه داشتند مردمی چون 9 دی/حماسه 9دی گرامى باد


*حقا که تو از سلاله فاطمه ای با خنده خود به درد ما خاتمه ای/زیباتر از این نام ندیدم به جهان /سید علی حسینی خامنه ای/به کوری چشم اصحاب وساکتین فتنه ، سلامتیش صلوات/سالگرد نهم دی گرامی باد


*9دی تجربه عاشوراست به زبان بسیجیان امام خامنه ای که میتوان تاکربلارفت اماباحسین ع برگشت وزینب به اسیری نرود


*9 دی تجلی غدیر و تبلور غیرت عاشورایی امت در بیعتی ماندگار با ولایت و رهبری است


*دی ، عرق شرم امت را در طول تاریخ بخاطر بی بصیرتی درماجرای سقیفه پاک کرد، درد کوته بینی حکمیت را تا حدودی التیام بخشید،سوزش خیانت جمل ونهروان را کمی خنک کرد و از تکرار 25 ساله جلوگیری کرد. ( گرامی باد سالروز 9 دی )


*بمناسبت حماسه9دی:
آقا...
دیدم که صلابت تو پابرجا ماند،انگشت تحیر به لب دنیا ماند،والله به تاریخ نخواهند نوشت،سیدعلی خامنه ای تنها ماند.
جانم به فدات یابن حیدر


*گر کرب و بلا نبوده ایم،حال هستیم
گر شام بلا نبوده ایم،حال هستیم
ای مردم عالم،همگی گوش کنید
تا آخرخون،مطیع رهبرهستیم
سالروز حماسه نه دی گرامی
باد
اللهم احفظ قائدناالامام الخامنه ای


*در عصر نبی گر بشکستند عهدعلی را
گر خانه نشین کرد عدو از ستم خویش ولی را
ما درس گرفتیم در این ماه حسینی
تنها نگذاریم دمی رهبر خود سید علی را
(برای وجود نازنینش صلوات


*ما از قدیم طایفه اى سینه خسته ایم/ما بچه هاى مادر پهلو شکسته ایم/امروز اگر سینه و زنجیر میزنیم/فردابه عشق فاطمه شمشیر میزنیم/ما را پیامبر،قبیله سلمان خطاب کرد/روى غرور و غیرت ما هم حساب کرد/از ما بترس!طایفه اى پر اراده ایم/ما مثل کوه پشت سید علی ایستاده ایم


*حروف: خ م ی ن ی، در نام خمینی و خامنه ای مشترک است.فقط نام خامنه ای یک آه بیشتر دارد، که از دست خواص بی بصیرت می کشد.نهم دی ماه روز بصیرت گرامی


*این گردبادهاکه به غیرت درآمده /تسلیم رهبرند وطوفان نمی کنند (روزبصیرت گرامی باد)


*ما دفاع از راه رهبر میکنیم / رفع فتنه دفع هر شر میکنیم / راه رهبر راه سرخ انبیاست / آن یگانه بهر خوبان مقتداست. یوم الله نهم دی گرامی باد


*9دی روز امتحان روز جزاست
9 دی روز مردم چه باصفاست
9دی روزعشق روز خاک فتنه هااست
9دی روزحسین روز جلوه هاست
9 دی روز بصیرت روز خداست


*ناخدامان حضرت سیدعلیست/بعدروح الله اوبرماولیست/اوعلمدارامام غائب است/مهدی آخرزمان رانائب است/بی ولایش بی خمینی بودنست/سربه پای هریزیدی سودنست/بی ولایش باعدو همسوییست/دم زدن ازراه حق پرروییست/بی علی با روح حق؟لافست ولاف/بانبی بی مرتضی؟ره شدخلاف /امرامراوست؛اوبرماسراست/اوامام ومقتدا؛اورهبراست/اوامیرعشق رادلبندهست/فاطمه رایاوروفرزندهست/اوعلمدارسپاه مهدویست/نائب المهدی وبرملت ولیست /گربگویدگوی آتش میشویم/درکف او تیغ سرکش میشویم/گر که او فرمان دهد،شمشیرمان!/میخورد آب ازگلوی خائنان/اشترجمال راپی می کنیم/تیراوراسنگ در"دی" می زنیم/"رهبرا"گوییم مادرهرنفس/باتوماهستیم تاآخرنفس


*شادیم که راه حق جدا از ما نیست/ چون کوفه تمام دین ما دنیا نیست / در فتنه دوباره کربلا گشت ولی /این بار دگر امام حق تنها نیست


*درعصرنبی گربشکستندهمه عهدعلى را/گرخانه نشین کرد عدوازستم خویش ولى را/ما درس گرفتیم دراین نهضت اسلامی ایران/تنهانگذاریم دمى رهبرخودسیدعلى را.


*صدشکرکه بر رهبرخود یار شدیم
در محضر دین ،میثم وعمارشدیم
در پای اماممان به روز9 دی
کشورهمه یکپارچه مختارشدیم
(9دی روزبصیرت گرامی باد)


*اگر فرمان دهد رهبر بتازیم / اگر او خواهد از ما سر ببازیم / وگر صبر و قرار از ما بخواهد / بشینیم و بسوزیم و بسازیم


*سبزلجن لجن گرفته/آرامش ازاین وطن گرفته/ازفتنه این گروه خناس/حال همه؛مردوزن گرفته/گاهی به دروغ کشته داده/یااینکه یکی کفن گرفته/ازدشمن مردمان ایران/راه وروش زدن گرفته/این بچهء گرگ چشم رنگی/ازسینه دون لبن گرفته/ای قوم بهوش باش دشمن/شمشیربکف علن گرفته/شمریست که درجدال باحق/خنجربلب ودهن گرفته/بانیزه وسنگ وآتش خویش/راه حرم وطن گرفته/قصدولی وامام کرده/ره برگل نازمن گرفته/منشین که به چشم خویش بینیم/کزماهمه جان وتن گرفته


*خواب دیدم دوش تا مولا امیرالمؤمنین/صدرمجلس بود و میگفت از ولایت اینچنین/باب فیض و معرفت راه ولی است/ رستگاری در ره فرزند ما سید علی است/عشق او در دل نشان عزت است/ بی ولایت هرعمل خود موجبات ذلت است/ هرکه فرزندم علی رادوست دارد خویش ماست/ روز محشر چون شهید کربلا در پیش ماست / آنچه گوید او فقط تفسیرقرآن است و بس/ ای او را پیش ما هرگز نگیرد هیچ کس!?اللهم حفظ قائدنا الا امام لخامنه ای


*خنده وطعنه به اشعاروشعارم بزنید/تیرغم بردل دیوانه وزارم بزنید/درحمایت زامامم علی خامنه ای/می شوم میثم تماربه دارم بزنید


*اگر ازسرهایمان کوه ها بسازند هرکز درکتاب های تاریخ نخواهید خواند
"خامنه ای" تنها ماند
9دی مبارک.


*ای بسیجی های از جنس امام/بازهم وقت نبرد است و قیام/زیر باران ولایت ترشوید/با شهیدان باز همسنگرشوید/کیست درمیدان فداکاری کند/این حسین عصر را یاری کند/پس کنون باید بسیجی ترشویم/بیقرار و بیدل و بی سرشویم/ [حماسه 9دی گرامی باد]


*درغدیرخم باآنکه بیعت گرفته شد،"جفا"شد. ودرکربلا باآنکه بیعت برداشته شد "وفا"شد،
ولى امت خمینی راببین که نه درغدیربوده ونه درکربلا، چه زیباغدیرراپاسداشت وچه سلحشورانه کربلائى عمل کرد.گرامیبادحماسه 9دی88


*عالم تمام،واله ی این شور و شین ماست
مدیون زینبیم و جهان زیر دین ماست
تنها حماسه ی9دی نه،که کل سال
تحت الشعاع روضه بنت الحسین ماست


*نه دی فرق کوفه وتهران عراق وایران رانشان دادواب رفته رابجوی بازگرداند/نه دی عاشورابودوایران کربلا/نه دی یکروزبودولی خیرمن الف شهربود/نه دی غدیرخم بوددرکویرقم وسراسرایران/نه دی مانوربزرگ اعلام امادگی یاران مهدی بود


*صف بسته انداین همه سردارهابه شوق/ یعنی برای پیشکشت سرهمیشه هست/ روشن ترین روایت عمارمیشویم/
درعشق سیدعلی همه تمارمیشویم/
أللهم إحفظ قائدنا الامام الخامنه ای. 9دی روز بصیرت و ولایتمداری گرامیباد


*هر انقلاب در مسیر تکامل خود همواره با آلودگی های مواجه می شود که با گذر زمان به توده متراکم و مسدود کننده تبدیل می شوند. /پدیده 9 دی لازمه حرکت تکاملی برای مانع و آلودگی زدایی از پیکره حقیقت انقلاب است


*در فتنه غبارهای غمگین آمد
امید به دلهای شیاطین آمد
روز نه دی روز خدا شد به وضوح
ملت همگی به یاری دین آمد


*هر کس ز ولایت و ولی دور شود/ همسایه دشمن است و منفور شود/ پروانه صفت گرد علی می گردیم /تا دیده هر فتنه گری کور شود


*آن عهد که در روز ازل می بستیم/با لطف خدا ز دام شیطان رستیم/روز نه دی دوباره ثابت کردیم/در صحنه همیشه با ولایت هستیم .


*بسیجی یار و همراه علی باش . در این شهربلا چاه علی باش . که گر فریاد دارد با تو گوید . شمیم عطر گل را در تو جوید . نهم دی بر بسیجیان حضرت سیدعلی مبارک


*کوچه هایمان را به نامشان کردیم که هرگاه آدرس منزلمان را میدهیم بدانیم از گذرگاه کدام شهید با آرامش به خانه مى رسیم! نکندعکس آنان را ببینیم وعکس آنهاعمل کنیم."درود برحماسه آفرینان 9 دی


*ما شقایق هاى باران خورده ایم. سیلى ناحق فراوان خورده ایم ساقه احساسمان خشکیده است زخمهاازتیغ و وطوفان خورده ایم، اماهمچنان هستیم تا انقلاب بماند، و " درود بر حماسه آفرینان 9 دی


*خنجرآبدیده را زنگ عوض نمیکند
چهره انقلاب راجنگ عوض نمیکند
بگوبامنافقین به کوری دوچشم تان
پیروخط رهبری رنگ عوض نمیکند


*بیعت وپیروی باولی امرمسلمین وگوش بفرمان بودن سیدعلی وحفظ انقلاب وخون شهداءوامام ره در9دی رقم وجان دوباره ای گرفت


*دیدیدهنوزعشق لشگر دارد/دیدیدکه این قافله رهبردارد/ای مانده نهروا نی عهدشکن/این ملک علی،مالک اشتردارد/ سالروزحماسه9دی گرامیباد


*حقا که سلاله ی فاطمه ای
با خنده ی خود به درد ما خاتمه ای
زیباتر از این نام ندیدم به جهان
"سیدعلی حسینی خامنه ای"
گرمی نفس حقش؛ صلوات


*حماسه9دیماه88یادآوربیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22بهمن است


*حماسه 9دی جوابی دندان شکن به عده ایی خوارج بودکه جنک جمل را راه انداختن غافل ازاینکه خلیل ما تبر دارد وعلی زمان لشکری بسیجی و مخلص را تربیت نموده است /این عید بر تمام مسلمین و و لی و امام مسلمین مبارکباد


*9 دی،عرق شرم امت رادرطول تاریخ بخاطر بی بصیرتی درماجرای سقیفه پاک کرد،درد کوته بینی حکمیت راتاحدودی التیام بخشید،سوزش خیانت جمل ونهروان را کمی خنک کردواز تکرار غربت 25ساله جلوگیری کرد. (گرامی بادسالروز9دیآخرین ویرایش: - -

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:29 ق.ظ
Great info. Lucky me I discovered your blog by accident (stumbleupon).

I've saved as a favorite for later!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر