خرید وفروش اینترنتی سهام

 از سال آینده سیستم خرید وفروش اینترنتی سهام در ایران راه اندازی خواهد شد به اینصورت كه هرشخصی میتواند on line  مبادرت به خرید وفروش سهام نماید.

مراحل كار به این طریق میباشد كه كاربر پس از دریافت نام كاربری واسم رمز از كارگزار خود وارد اینترنت شده وسهام دلخواه خودرا انتخاب نموده و خود شخصا آنرا میخرد یا میفروشد.

در ابتدا امرممكن است این مطلب به ذهن متبادر شود كه كارگزار در این معامله حذف میشود ولی باید گفت كه نه تنها كارگزار دراین معامله حذف نمیشود بلكه كارگزار دراین معامله نقش پل بین خریدار ، فروشنده  و سازمان بورس اوراق بهادار را بازی مینماید.

مزایای این نوع خرید و فروش :

1- مدیرت زمان (سهامدار میتواند بلافاصله سهام مورد علاقه خود را خریداری یا بفروشد.)

2-مدیرت هزینه (ایاب ذهاب ، ترافیك ، نیروی انسانی و...)